Følg Oss:

 

Generelle forhold

GENERELLE FORHOLD FOR NOVAFLEX.NO

Generelle vilkår for bruk av Novaflex Inredningar AB, (heretter kalt Novaflex).

1. OMFANG

Ved å bruke nettstedet www.novaflex.se (heretter kalt «nettstedet»), godtar brukeren disse vilkårene. Brukeren inviteres herved til å lese gjennom vilkårene.

2. NETTSTEDET INNHOLD

På nettsiden gir Novaflex, som en tjeneste, ikke-bindende informasjon, programvare, dokumentasjon og bilder tilgjengelig for brukeren, som alle er enkle å laste ned. Novaflex har rett til når som helst og uten forvarsel å lukke nettstedet eller slette eller endre innholdet. Novaflex kan ikke garantere at nettstedet alltid er tilgjengelig.

Informasjonen på nettstedet kan ikke erstatte faglig råd fra fagfolk, og kan derfor ikke, uten råd, fungere som en definitiv basis, heller ikke for valg av produkt, riktig, hensiktsmessig eller juridisk installasjonsmetode og / eller bruk av Novaflex-produkter i henhold til generelle regler.

3. IMMATERIELLA RETTIGHETER

Nettstedets form og innhold, inkludert tekst, tegninger (grafikk), bilder og programvare, er opphavsrettsbeskyttet og må ikke brukes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Novaflex, jfr.

Men punkt 4 omhandler programvare. Du kan ikke søke såkalte dype lenker til nettsiden eller avgrensing, innsnevring eller lignende ulovlige utnyttelser av nettstedet.

4. BRUKERRETTIGHETER

Bruk av informasjon, programvare og dokumentasjon som er tilgjengelig på nettstedet, er underlagt disse vilkårene, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Hvis det finnes ulike programvarelesbare programvare på nettstedet som brukerne kan bruke gratis, gjelder denne bruken ikke for brukerens autoritet til å selge, leie, videresende eller på annen måte overføre programvaren i spørsmålet.

Det er ikke mulig å få kildekoden for den aktuelle programvaren.

Brukeren må under ingen omstendigheter selge, leie eller på annen måte overføre og overføre informasjon, inkludert tekst, tegninger (grafikk), dokumentasjon og bilder til tredjeparter eller brukt i sin opprinnelige eller endrede form.

Bortsett fra brukerrettighetene som uttrykkelig er oppgitt her, har brukeren ikke ytterligere rettigheter til innholdet på nettstedet i noen form, spesielt firma navn og industrielle og kommersielle eiendomsrettigheter som varemerker, patenter, brukermodeller og design.

5. REFERANSER OG LINKER

Nettstedet kan inneholde referanser og lenker til andre leverandørers nettsteder. Novaflex kontrollerer ikke informasjonen de er knyttet til og er ikke ansvarlig for innhold og informasjon på de aktuelle nettstedene. Bruken av slike nettsider er helt på brukerens egen risiko.

6. ANSVAR FOR FEIL OG VIRUS

Novaflex påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i forbindelse med informasjon, programvare og dokumentasjon, særlig om deres korrekthet, feilfrihet og rettigheter til tredjeparts rettigheter, fullstendighet og / eller brukervennlighet.

Novaflex påtar seg intet ansvar for skade på brukerens maskinvare, programvare eller data som kan oppstå som følge av nedlasting, installasjon og bruk av programvare og annen informasjon, inkludert dokumentasjon på nettsiden. Novaflex påtar seg intet ansvar for skade på brukerens eiendom eller virksomhet som resulterer i både direkte og indirekte tap, inkludert tap av inntekter eller andre tap, på grunn av systemkrasj, feil eller tapte data som følge av nedlasting, installasjon og bruk.

Novaflex arbeider for å sikre at tekniske beskrivelser, spesifikasjoner og lignende som finnes på nettstedet, alltid er oppdaterte og samsvarer med dagens produktserie. Imidlertid er det forbehold for produkt-, design- og spesifikasjonsendringer, samt endringer i området som kan føre til at innholdet på nettstedet ikke oppfyller de faktiske forsynings- eller produktegenskapene. Du bør derfor rette direkte referanser til Novaflex når du har produktspesifikke spørsmål eller hvis du er usikker. Innholdet på nettstedet utgjør ikke en erklæring om spesifikke egenskaper angående publiserte / beskrevne produkter eller programvaren.

Novaflex arbeider for å holde nettsiden fri for virus og «ormer» etc. Men man kan aldri gi noen garanti for dette. Når du laster ned informasjon, programvare og dokumentasjon, er brukeren forpliktet til å sørge for at den har tatt passende sikkerhetstiltak og virusskanning. Under ingen omstendigheter kan Novaflex holdes ansvarlig for skader som oppstår under eller på grunn av besøk til eller nedlastinger fra nettsiden eller linkene som er funnet på nettsiden.

7. MYNDIGHET OG GJELDENDE LOVGIVNING

Eventuelle tvister om innholdet eller bruken av nettstedet er underlagt svensk lov.

Tvister skal avgjøres i retten hvor Novaflex har sin virksomhet. Uansett ovenfor, kan Novaflex imidlertid alltid velge å ta en handling i retten hvor brukeren er hjemmehørende.