Følg Oss:

 

Skapbetegnelser

Informasjon om våre skapbetegnelser

Alle koder som starter på         B                          Benkeskap høyde 704
Alle koder som starter på         BT                        Benkeskap tomt
Alle koder som inneholder       L(1)                     Intivoskuff (tallet angir hvor mange)
Alle koder som inneholder       E(1)                     Metaboxskuff (tallet angir hvor mange)

Alle koder som starter på         K                          Kontinentalhøyde 2118 fra gulv
Alle koder som starter på         KV                       Kontinentalhøyde veggskapshøyde 704
Alle koder som starter på         KVT                     Kontinentalhøyde veggskapshøyde 704 tomt uten hyller
Alle koder som starter på         KÖ                       Kontinentalhøyde tilpasset skap for kjøl/frys
Alle koder som starter på         KH                       Kontinentalhøyde høyskap høyde 1952
Alle koder som inneholder       KH (L1)               Høyskap med Intivoskuff (tallet angir hvor mange)
Alle koder som inneholder       KH (E1)              Høyskap med Metaboxskuff (tallet angir hvor mange)

Alle koder som starter på         S                           Standardhøyde 2278 fra gulv
Alle koder som starter på         SV                        Standardhøyde veggskapshøyde 864
Alle koder som starter på         SVT                     Standardhøyde veggskapshøyde 864 tomt uten hyller
Alle koder som starter på         SÖ                       Kontinentalhøyde tilpasset skap for kjøl/frys
Alle koder som starter på         SH                        Standardhøyde høyskap høyde 2112
Alle koder som inneholder       SH (L1)               Høyskap med Intivoskuff (tallet angir hvor mange)
Alle koder som inneholder       SH (E1)               Høyskap med Metaboxskuff (tallet angir hvor mange)

Alle koder som starter på         F                           Fullhøyde 2374 fra gulv
Alle koder som starter på         FV                        Fullhøyde veggskapshøyde 960
Alle koder som starter på         FVT                     Fullhøyde veggskapshøyde 960 tomt uten hyller
Alle koder som starter på         FÖ                       Fullhøyde tilpasset skap for kjøl/frys
Alle koder som starter på         FH                        Fullhøyde høyskap høyde 2208
Alle koder som inneholder       FH (L1)               Høyskap med Intivoskuff (tallet angir hvor mange)
Alle koder som inneholder       FH (E1)               Høyskap med Metaboxskuff (tallet angir hvor mange)

Alle koder som starter på         LB                        Lavt benkeskap H 576
Alle koder som starter på         LV                        Lavt veggskap H 576
Alle koder som starter på         LVT                      Lavt veggskap H 576 tomt uten hyller
Alle koder som starter på         LH                        Lavt høyskap høyde 1414
Alle koder som inneholder       LH (L1)               Høyskap med Intivoskuff (tallet angir hvor mange)
Alle koder som inneholder       LH (E1)               Høyskap med Metaboxskuff (tallet angir hvor mange)

Alle koder som starter på         Ö                          Veggskap med horisontal front

Samtlige mål angis i millimeter (mm).

SKAP FOR KJØL, FRYS, STEKEOVN OG MIKRO.

Skal du bygge inn kjøl, frys, stekeovn eller mikro må skapene være ventilerte. Norastammens skap til dette formålet har uttak for ventilasjon i bakkant av samtlige hyller, samt i skapets topp og bunn. Legg likevel merke til at uttak for ventilasjon (minst 200 cm2) alltid skal gjøres i sokkel og taktilslutning. Til dette finnes ventilasjonsgitter. I de tilfellene hvor høyskapet har oppbevaringshyller eller uttrekkbare skuffer, har en eller begge sider frie, eller er plassert mot kjøl-eller fryseskap, anbefaler vi en koblet hylle som plasseres midt i skapet.

FIRE STANDARDHØYDER

De ulike høydene betegnes med bokstavene L, K, S og F.

Standardhøydene regnet fra gulv inkl. 166 mm sokkel er følgende:

L-høyde (Lav høyde) 1990 mm

K-høyde (Kontinentalhøyde) 2118 mm

S-høyde (Full høyde) 2278 mm

F-høyde (Totalhøyde) 2374 mm

Skapenes ulike høyde og dybde

Type skap Høyde eksklusiv sokkel Dybde eksklusiv front

Benkeskap, standard 704 mm 580 mm

Benkeskap, nedre høyde 576 mm 580 mm

Overskap, L-høyde 576 mm 340 mm

Overskap, K-høyde 704 mm 340 mm

Overskap, S-høyde 860 mm 340 mm

Overskap, F-høyde 960 mm 340 mm

Høyskapenes og benkeskapenes innvendige dybdemål er 560 mm.

Overskapenes innvendige dybdemål er 320 mm.

I de respektive skaps beskrivelse og pris inngår om ikke annet oppgis: hengsler, hengselbeslag og skuffeinnsatser med skinner. Hyller, innsatser (type kildesortering) etc. inngår når dette fremgår av beskrivelsen. Fronter bestilles separat.

BORRINGER

FRONTER:

Fronter >1399 2 spor til hengsler K/C 78 fra overkant resp. underkant front.

Fronter 1400 > 1799 3 spor til hengsler K/C 78 fra overkant resp. underkant front, samt ytterligere et spor midt på fronten.

Fronter >1800 4 spor til hengsler K/C 78 fra overkant resp. underkant front, 2 hengselspor C/C 750 fra overkant resp, underkant front.

ÅRRINGERETNING PÅ FRONTER

Retningen på årringer på fronter følger møbelindustriens standard, og ved standardleveranse, dvs. om ikke noe annet er angitt/avtalt, leveres frontene med årringeretning i samsvar med nedenstående tabell.

Årring Stående/ liggende Melamin MDF-lasus Askfiner 3-lags Finer m. trekant Front m. finert speil Front m. massivt speil
Front skap Stående Stående Stående Stående Stående Stående Stående
Front skuff Stående Liggende Liggende Liggende Liggende Liggende Liggende
Front koloinialskuff Stående Stående Stående Stående Stående Stående Stående

SKAP VENTILERT RYGG:

Skap med skuffer/bakker i enkeltsidig utførelse levers med 86/150 høye skuffsider, dybde 500 mm, skuffbredde skapbredde 40mm (utvendig), skuffesider i kremhvit (RAL 9001), bæreevne 25 kg.

Skap med skuffer/bakker med myk lukking leveres med 84/200 høye skuffesider, dybde 500 mm, skuffbredde skapbredde 45 mm (utvendig), skuffesider i hvitt, 30 kg bæreevne. Gryteskuff i skapbredder 900 og 1000 mm har 50 kg bæreevne hvis ikke annet er oppgitt.