Følg Oss:

 

Kjerneverdier

JORDNÆR, FORKLARING, PERSONLIG OG PÅLØSELIG

Dette er Novaflex Inredningar ABs kjerneverdier som vårt hele merkevare er basert på. Novaflex kjerneverdier beskriver hvordan vi er som mennesker, hva vi står for, hvordan vi jobber, hva vi kan oppnå og hva vi vil oppfattes som.

JORDNÆR

Vi ønsker å jobbe nær våre kunder. Vi burde være kjent for en jordnær arbeidsmetode med korte beslutningsveier og være lydhør overfor kundenes interesser og behov.

FORKLARING

Vi bør være innovative, fleksible og stadig forbedre oss selv. Vi vil dra nytte av vår kompetanse og gi gode muligheter for utvikling. Vi ønsker at våre ansatte skal være involvert og involvert i virksomheten og bidra til vår positive utvikling.

PERSONLIG

Vi burde være det personlige selskapet. Gjennom en ærlig og tillitsfull dialog med våre kunder og leverandører skal vi skape og opprettholde langsiktige og gode relasjoner. Vi vil arbeide for at våre oppgaver kan kombineres med familie- og fritidsinteresser. Vi ønsker god kommunikasjon, god atmosfære og respekt for den enkelte å seire.

PÅLØSELIG

Våre kunder bør føle seg trygg når de ansetter Novaflex Inredningar AB. Dette betyr at vi alltid må handle med god forretningsetikk, ferdigheter og faglige ferdigheter. Vi bør ha en god planlegging, gjør det riktige fra begynnelsen, eliminere risiko og holde lovede tider. Vi skal overholde lover og krav, velge best mulig teknologi, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøskadelige stoffer.