Følg Oss:

 

Policy

VÅR KVALITET OG MILJØPOLITIKK

KVALITETSPOLITIKK

  • Novaflex Inredningar AB skal alltid forsøke å gjøre rett fra starten og aldri bevisst sende et feil produkt til neste lenke.
  • Novaflex Inreningar AB vil oppnå lovet leveringspresisjon. Det følger at timing på alle punkter er av største betydning, og at meldingssikkerhet må være troverdig.
  • I tilfeller der du må velge mellom riktig leveringspresisjon og riktig kvalitet, bør kvaliteten være til stede.
  • Novaflex interiors ABs kvalitetspolitikk skal gi oss fornøyde kunder som gir oss fornyet tillit til nye leveranser. Gjennom kontinuerlig forbedring vil vi forbedre oss selv, våre rutiner, arbeide forebyggende og streve for at vi skal holde det vi lover både internt og eksternt.

MILJØPOLITIKK

Novaflex Inredningar AB skal arbeide for å minimere vår miljøpåvirkning, med sikte på å redusere utslipp og forurensning til luft, vann og jord.

  • Arbeid for å redusere avfall og energibehov.
  • Strive for kontinuerlig miljøtanking i vårt arbeid.
  • I det minste møtes, fortrinnsvis overstige kravene i lover og regler.
  • Bestrebe seg på å redusere miljøpåvirkningen av transport til / fra selskapet.
  • Arbeid på en måte som preges av konstante forbedringer.