Følg Oss:

 

Miljø

Vi fokuserer på miljøgevinsten ved kjøkkenfornyelse, dette er oftes en bedre løsning enn helt nytt kjøkken.

Kjøkkenfornyelse gir mindre svinn av materialer (søppel), siden vi beholder skrogene på kjøkkenet.

I stedet bytter vi ut de enheter, som det er nødvendig å
bytte ut, og setter inn nye enheter der det er behov .

Vi tar miljøet på alvor